FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYJAZD

Imię i nazwisko

Adres email

Nr telefonu

klasa

Umiejętności narciarskie dziecka :

 od podstaw jazda pługiem jazda równoległa

Dodatkowe informacje

 Zgoda na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu zapisu dziecka na wyjazd